Ed. Primària

En començar l’etapa d’Educació Primària, els nostres alumnes amplien tots els coneixements adquirits a l’etapa d’Educació Infantil, és a dir, continuen descobrint-se com a persones.

L’adaptació a aquesta nova etapa no resulta un canvi molt difícil per als nostres alumnes, perquè, durant la darrera part de la seva etapa d’Educació Infantil, ja tenen contacte en alguns moments amb els professors d’Educació Primària. Els grups-classe dels darrers cursos d’Infantil fan visites a les aules de Primària i estableixen els primers vincles amb els seus futurs mestres.

En aquesta etapa, la llengua anglesa es treballa des de diferents àmbits, amb la finalitat de treballar les quatre destreses de l’idioma:

  1. Expressió Oral
  2. Expressió escrita
  3. Comprensió oral
  4. Comprensió escrita

D’aquesta manera, els alumnes estan exposats i adquireixen la llengua anglesa no només a la mateixa àrea, sinó també en un ambient diferent d’aprenentatge exclusiu de la pròpia llengua. En concret, aquesta es treballa paral·lelament a una part de l’educació artística i coneixement del medi.

Finalment, cal esmentar que en aquesta etapa es duen a terme activitats interdisciplinàries, així com projectes comuns a tota l’etapa.

Cursos de Ed. Primària
Professorat de Ed. Primària
Cristina Barceló Cánovas
Joan Antoni Cuenca Ferrer
Andrea Domenech Vallejo
Maria Ángeles Paniagua Fiol
Maria Antònia Pou Oliver
Catalina Victòria Ribot Socias
Maria del Pilar Roselló Guasp
Francisca Sebastià Llobera
Margarita Villalonga Reinoso