Ed. Infantil

A l’Educació infantil treballem per aportar eines als infants per poder actuar i tenir recursos per afrontar qualsevol situació de la vida quotidiana; Per això mateix tots els aprenentatges han de ser funcionals per el dia a dia.

Es treballa l’autonomia, l’esperit crític, la seguretat en sí mateix, les emocions... sempre tenint en compte la importància de que família i escola vagin de la mà.Cursos de Ed. Infantil
Professorat de Ed. Infantil
Antònia Barceló Nigorra
María de los Ángeles Espejo Seguí
Margalida Gost Fiol