Organigrama

Directora Titular:

Antònia Blanch Puigserver (secretaria@sanvicentedepaulinca.es)

Secretària del Centre:

Lara Múgica Tomàs (laramugica@sanvicentedepaulinca.es)

Directora pedagògica EI i EP:

Francisca Frontera Coll (franciscafrontera@sanvicentedepaulinca.es)

Orientadora EI/EP:

Victòria Ribot Socías (victoriaribot@sanvicentedepaulinca.es)

Directora pedagògica ESO i Orientadora:

Catalina Caimari Gelabert (catalinacaimari@sanvicentedepaulinca.es)

Coordinadora d’Evangelització:

Maria Àngels Espejo Seguí (angelsespejo@sanvicentedepaulinca.es)

Coordinador TIC:

Carlos de Juan Valls(carlosdejuan@sanvicentedepaulinca.es)

Coordinadora de benestar i protecció:

Caterina Tortell Sureda (linatortell@sanvicentedepaulinca.es)

Coordinador de salut:

David Sans Mayol(davidsans@sanvicentedepaulinca.es)