Qui som?

Benvinguts a la nostra gran família!

Al col·legi Sant Vicenç de Paül d’Inca, desenvolupem un model educatiu on valorem sobretot la persona. Centrem els nostres esforços en crear un clima càlid i familiar perquè tothom es pugui sentir valorat i respectat.

Les Germanes de la Caritat començaren la seva missió educativa al nostre centre. Des del gener de 2023, juntament amb la Fundació Escola Catòlica (FECIB), continuem transmetent els valors i els trets d´identitat propis i significatius de les Germanes de la Caritat.

El nostre centre és d´una sola línia i ofereix serveis educatius per a les etapes d´Educació Infantil (3-6 anys), Educació Primària (6-12 anys) i Educació Secundària Obligatòria (12-16 anys).

El criteri general del col·legi és el de proporcionar una resposta educativa adaptada a la diversitat de capacitats, interessos i ritmes d´aprenentatge dels alumnes que componen el grup-classe. Per això contem amb un equip d’orientació i suport a l’aprenentatge (orientadors, especialistes en educació especial, logopedes...) estable i molt involucrat en l’educació dels nostres alumnes.

A més estam compromesos amb l’aprenentatge de l’anglès des de l’etapa d’educació infantil, així com en l’ús de les noves tecnologies.

El nostre objectiu principal és acompanyar els nostres alumnes durant tot el seu procés d’aprenentatge d’una manera integral. Com escola cristiana, educam des de la fe i per a la fe per la qual cosa l’educació religiosa s’imparteix qualitativament dins l’horari escolar.