Ed. Secundària

Durant l'Educació Secundària continuem proporcionant al nostre alumnat una formació integral, de qualitat, que afavoreixi la seva autonomia, sentit crític i compromís social. Per això donem molta importància a les metodologies actives des del punt de vista competencial, amb treball cooperatiu, interdisciplinaris, a les TIC, al treball en valors... buscant en tot moment un tracte molt proper del professorat, tant amb els estudiants com amb les seves famílies.

Pel que fa al tractament de les llengües, pretenem que els nostres alumnes surtin amb un total domini de les dues llengües oficials i que, a més, a 4t d’ESO es puguin treure una certificació oficial en llengua anglesa i en llengua alemanya.

En definitiva, el nostre principal objectiu és aconseguir que en acabar la ESO els nostres alumnes tinguin una sòlida base
educativa, moral i emocional perquè esdevinguin ciutadans de bé i lluitin per tenir una millor societat.

Cursos de Ed. Secundària
Professorat de Ed. Secundària
Maria Magdalena Bisáñez Ramón
Catalina Caimari Gelabert
Antonio Calvó Juan
Purificación Esteve Coll
Antoni Miquel Lucas Vidal
Lara Aina Múgica Tomàs
Margarita Sáez Quetglas
Caterina Tortell Sureda
Daniel Valls Gradaille
Ruth Bersabé Rodríguez
Guillem Miquel Pou Juan